Lonjsko polje (Lonja-fältet) är den största naturparken i centrala Kroatien, belägen i floden Sava, öster om Zagreb, Kroatiens huvudstad.

_

Om

Lonjsko polje (Lonja-fältet) är den största naturparken i centrala Kroatien. Det ligger i floden Sava, öster om Zagreb, huvudstaden i Kroatien.

Naturparken Lonjsko polje sträcker sig över mer än 500 km2 skyddat område och är ett av de största bevarade våtmarkerna i Europa. Det skyddas av Ramsarkonventionen som ett våtmarkområde av världsvikt.

Det som är mest betydelsefullt för naturparken Lonjsko Polje översvämmar, vilket kan inträffa när som helst på året på grund av Sava-flodens extraordinära konstellation. Översvämningar kommer i enorma vågor och Lonjsko Polje spelar en viktig roll som översvämningssystemkontroll av området.

Följaktligen skapas en stor mångfald av livsmiljöer i detta område där många av arterna anses vara hotade både på nationell och internationell nivå.

På grund av överflödet av fågelarter här har vissa områden i parken, såsom Krapje Dol, Rakita och Draziblato, skyddats i kategorin speciella ornitologiska reserver, medan hela parken ingår i listan över viktiga fågelområden i Europe (IBA).