Rijeka är en handels- och industristad i västra Kroatien med ca 170 000 inv (1991). Staden har en stor hamn och skeppsvarv och den är belägen vid Adriatiska havets nordligaste punkt.